Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 24.02.2021

Årsmøte dokumenter.

Møtet holdes på Buen Kulturhus torsdag 4. mars klokka 19.00.

På grunn av covid 19 restriksjoner må vi ha påmelding av alle som ønsker å møte.  Dersom du ikke allerde er påmeldt kan du bruke vedlagte link til å melde deg på.

Vedlagt følger diverse dokumenter til årsmøte.  Vennligst skriv disse ut selv om du ønsker papirer på møte.

 

Link til påmelding årsmøte

Vedlegg

 633