Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb Bane 27.04.2021

All aktivitet på Valle Gård golfbane stengt til og med søndag.

Kommunen har i pressemelding idag utvidet de lokale anbefalingene om å begrenses sosial kontakt og treffe færrest mulig til og med søndag.

Styret i klubben stiller seg bak anbefalingene, og det vil si at lørdagens Vårsprett dessverre må avlyses.

Også dugnadsarbeid på banen må utgå.

Samtidig oppfordres det til at klubbens medlemmer ikke reiser til baner rundt oss for spilling i samme tidsrom.  Smitten sprer seg fort.

 242