Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 04.07.2021

Etterlysning.

En cobra driver er forsvunnet fra tralle-rommet på golfbanen.

Har noen sett driveren som har forsvunnet i tidsrommet fredag -søndag.  Har du  opplysninger vennligst ring 97708815.

 255