Frode Arntsen Frode Arntsen

Turnering 21.05.2021

Pinseturnering mandag 24.mai

Andre pinsedag kl. 10:00 er det klart for lagturnering i Mandal Golfklubb. Vi spiller scramble. Det er en sosial turneringsform som passer fint for spillere på alle nivåer. Dere kan danne lag som vennegjeng, familie, firma eller noe annet.

Arkivfoto (foto Per Jørgensen)
Arkivfoto (foto Per Jørgensen)
Arkivfoto (foto Per Jørgensen)

Turneringen spilles som lagscramble med inntil fire spillere på hvert lag. Alle på laget slår ut hver sin ball på hvert hull. Så velger man det beste utslaget. De andre ballene plukkes opp. Alle spiller så videre fra det punktet hvor dette utslaget ligger. Man velger igjen det beste av andreslagene, og alle spiller vider derfra. Slik fortsetter man til ballen er i hullet. 

Alle spiller i én klasse. De som ønsker å spille sammen kan melde seg på som ett lag. Hvis du melder deg på alene, finner vi et lag til deg. Påmelding i GolfBox.

Startkontingent er 100 kr pr spiller (50 kr for juniorer). Betales før turneringen på VIPPS #649263. Merk betalingen med pinsegolf. Spillere uten spillerett betaler i tillegg 200 kr i greenfee.

Det blir premier til de beste lagene, samt nærmest pinnen på hull 1 og longest drive på hull 6.

 319