Per Jørgensen Per Jørgensen

30.03.2022

Komite/rolleNavnTelefon
Turneringskomite – leder
 

Simen S Jørgensen911 93 768

Eirik Aanesen974 92 434

Kristoffer G Bodin473 77 979

Sverre S Skjørten415 22 515

Jørgen HeståsEirik Aanonsen974 92 434

Tommy Antonsen413 30 734

Kristian Vinje976 64 482

Rune Brandstad

Banekomite – lederEdmund Jaabæk932 10 655

Lars Forsetlund994 90 838

Stian Sævesland952 38 088

Kjell Horpestad909 17 905

Asbjørn Michailoff Pettersen913 29 790
Juniorkomite – leder


Seniorkomite -lederAnne-Grete Nøding924 47 173

Arne Hogganvik922 72 626

Tor Sverre Bentsen911 72 485

Anna Eikestøl997 11 811
Damekomite- lederBritt Andersen
995 97 228

Elisabeth Thomassen
911 88 386


Paula O Pedersen
905 11 945

Reidun Brådland Ramfjord456 08 602
VTG -lederTrond C Høiberget400 31 741
Info.komite- lederPer Jørgensen913 09 361

Alf Skagestad984 24 344

Elisabeth Thomassen911 88 386
Valgkomite – lederMelvin Hjort917 84 448

Kristoffer Gorset Bodin
473 77 979


Børge Tronstad
474 85 393

Else Hege Ekornrød


Kontroll komite - leder

Espen Ekonrød975 97 427


Tutti Ericson941 80 019

Alf Skagetad  vara984 24 344
Rep.Mandal IdrettsrådTor Sverre Bentsen911 72 485
Handicap ansvarligSteinar Vatnedal911 07 549