Per Jørgensen Per Jørgensen

13.03.2017

Klubbens lokaler kan leies til møteaktivitet og selskap.

For nærmere opplysninger, kontakt Steinar Vatnedal.

Eventuelt klubbtlf. 382 60 031.

e-post:  kontakt@mandalgk.no