Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 19.01.2023

Årsmøtet i Mandal Golfklubb avholdes på Klubbhuset 23.Februar kl. 19.00.

Forslag som skal behandles årsmøtet må være styret i hende innen 8. februar

 493