Per Jørgensen Per Jørgensen

Bane 30.08.2021

Greenene blir hullet.

Tirsdag starter arbeidet med å hulle greenene. Banen blir ikke stengt, men vi ber om at det tas hensyn til banemanskapene. Enkelte hull må kanskje hoppes over på runden.

Arbeidet starter opp tidlig tirsdag.  Dersom du har noen timer ledig så er det bare å møte opp.  Jo flere vi blir jo fortere blir vi ferdig.

 762