Alf Skagestad Alf Skagestad

Klubb 25.02.2023

Rapport fra årsmøtet MGK 2023

Det var mye bra på dette årets årsmøte. Det var nærmere 50 medlemmer tilstede, og det er all time high på mange mange år. I tillegg skulle vi feire oss selv med 30 årsdagen, og det ble feiret med flott kake og masse gode ord fra leder Rune Svennevik.

Ny styreleder og ny daglig leder  (foto: Alf S)
Ny styreleder og ny daglig leder (foto: Alf S)
Fler-og-førti medlemmer tilstede på årsmøtet (foto: Alf S)
Fler-og-førti medlemmer tilstede på årsmøtet (foto: Alf S)
Roald legger ferm økonomien vår - solide greier (foto: Alf S)
Roald legger ferm økonomien vår - solide greier (foto: Alf S)
Rune poserer stolt ved kaken som markerer vår 30 års dag (foto: Alf S)
Rune poserer stolt ved kaken som markerer vår 30 års dag (foto: Alf S)
Steinar og Roald påskjønnes av Rune for solid innsats for klubben (foto: Alf S)
Steinar og Roald påskjønnes av Rune for solid innsats for klubben (foto: Alf S)
Stående applaus for avtroppende forman Rune (foto: Alf S)
Stående applaus for avtroppende forman Rune (foto: Alf S)
Ny styreleder og ny daglig leder  (foto: Alf S) Fler-og-førti medlemmer tilstede på årsmøtet (foto: Alf S) Roald legger ferm økonomien vår - solide greier (foto: Alf S) Rune poserer stolt ved kaken som markerer vår 30 års dag (foto: Alf S) Steinar og Roald påskjønnes av Rune for solid innsats for klubben (foto: Alf S) Stående applaus for avtroppende forman Rune (foto: Alf S)

Det møtte opp nærmere 50 medlemmer på klubbens årsmøte. Det er meget bra, og klubbhuset var fylt til randen. Som vanlig ble Svein A Bårdsen valgt til ordstyrer, en oppgave han utførte glimrende i år igjen.

Rune Svennevik leste opp styrets årsberetning for årsmøtet og den ble godkjent. De forskjellige beretningene fra komiteene ble alle godkjent.

Rune gikk i tillegg gjennom klubbens strategiplan, og det kom i den sammenheng opp et forslag fra salen på ytterligere satsing på kvaliteten for fairwayene våre. Forslaget ble tatt til etterretning, men det vil ikke få noen konsekvenser for allerede prioriterte oppgaver i budsjettet. Kontinuerlig utbedringer av banen i det henseende gjennmoføres uansett dog i mindre grad. Forslag fra styret er derimot å la banekomiteen, sammen med daglig leder, gjøre en mer omfattende vurdering av tiltak mht våre fairwayer. i 2023. Dette legges så frem som en kostnadskalkulert plan for neste årsmøte.

Det ble under årsmøtet informert om at Rune Svennevik har takket ja til stillingen som daglig leder i Mandal golfklubb etter Steinar Vatnedal. Dette høstet applaus fra salen, og en (noe beveget) Rune takket for tilliten som medlemmene gir ham. Han gledet seg til å videreutvikle klubben i godt samarbeid med det nye styret og engasjerte medlemmer. 

Klubben har 616 medlemmer pr. 31.12.23, en marginal nedgang fra 626 i fjor. Ingen grunn til å ligge på latsiden med å rekruttere venner og bekjente inn i klubben vår. Det er meget positivt at vi får tilbakemeldinger fra brukere av banen og klubbhuset at vi virkelig er et godt sted å være. Medlemmene våre oppfattes som imøtekommende og inkluderende. Tusen takk til alle for at vi har et godt omdømme.

Økonomien i klubben er bra. Jan Roald Ruud gjennomgikk regnskapet og budsjett på en upåklagelig ryddig måte som vanlig. Resultatet for 2022 viste et godt overskudd, og økonomien i klubben er god.

Valgkomiteen ved Melvin Hjort la fram sine forslag til styre og valgkomite. Hver enkelt av de andre komiteene velger sin leder utenfor årsmøtet. Vi kommer tilbake med navn senere, og de kan i tillegg finnes på vår hjemmeside når den oppdateres etter årsmøtet.

Det kom inn et forslag til årsmøtet på rabbatterte priser for simulator og range for de medlemmene som bruker dette mye. Dvs et forslag på å kunne betale inn et større beløp som gir et rabbatert utkomme mht mengde. Avstemning i årsmøtet gav klart flertall til forslaget. Styret tar dette til etterretning, og videre arbeid for 2023.

Årsmøtet avslutte med stående applaus for avtroppende leder Rune Svennevik. En meget fortjent gest av de fremmøtte medlemmene.


Styret for 2023 består dav følende personer:

Leder Richard Eriksen  Ny (1år)

Nestleder Kari Stalsberg Møll  Ny (2 år)

Styremedlem Irene Lunde  ikke på valg

Styremedlem Tutti Ericson  Ny (2 år)

Styremedlem Edmund Jaabæk  Ny (1 år)

Varamedlem  Erlend L. Jahnsen  Ny

Varamedlem  Kristoffer Gorset Bdin  Ny


 878