Per Jørgensen Per Jørgensen

Klubb 05.10.2022

STYRET ØNSKER EN DAGLIG LEDER I KLUBBEN.

Styret vil foreslå for Årsmøtet i 2023 å ansette en daglig leder på deltid, og dette vil bli innarbeidet i styrets forslag til budsjett for 2023. Årsmøtet er planlagt til februar 2023.

I klubben vår er det opp til Årsmøtet å behandle budsjettet og styret har ansvar for

oppfølging og etterlevelse av dette. Hvis Årsmøtet vedtar fremlagt budsjett, vil

styret ansette Rune Svennevik i 80% stilling.


Hvorfor ønsker styret en daglig leder?

Klubben har utviklet seg meget positivt de siste årene. Vi har større verdier i

anlegget, og driften har blitt mer omfattende. Styret ser behov for å ivareta

anlegget og driften, men også videreutvikle disse.

Klubben har investert flere millioner i forbedringer av banen, treningsfasilitetene

(nærspillsområde og range) og av materiellet (klippere, traktor, utstyr etc) for å

vedlikeholde banen bedre og mer effektivt. Klubbhuset er utvidet med eget

aktivitetsrom med flere golfsimulatorer, og veiene og parkeringsplassene er

asfalterte. Verkstedsområdet er også oppgradert og utviklet.

Vi er vertskap for mange greenfee-spillere, og vi må ivareta disse på en god og

hyggelig måte. Inntekten er viktig og gjestespillerne gir gode impulser til

medlemmene og klubben.

Viktigst av alt er at vi utvikler tilbudet til våre egne medlemmer. Ved å ansette en

daglig leder ønsker vi å fortsette og videreutvikle tilbudet helt fra knøttene til

seniorene.


Har klubben økonomi til å lønne en daglig leder?

Klubbens økonomi har bedret seg gradvis de siste årene, og må sies å være

kontrollert og god. En uvurderlig støtte har også kommet fra gaver. Klubbens

arbeid på sponsorsiden har vært intensivt, og blitt videreutviklet. Investeringer i

maskiner og anlegg har effektivisert driften. Og vi har hatt et jevnt tilsig av nye

medlemmer som har opprettholdt medlemstallet rundt 600.

Det aller viktigste for en god bane og god klubbdrift er likevel den store

dugnadsinnsatsen som medlemmene legger ned. Mandal Golfklubb er etablert og

utviklet på dugnad, og dugnadsånden lever videre på beste måte.


Hvorfor Rune Svennevik som daglig leder?


Som styreleder har Rune vært initiativtaker og drivende kraft i gjennomføringen av

mange av de siste årenes forbedringer. Styret ønsker å bygge videre på dette og gi

Rune mer tid og muligheter til å utvikle klubben videre.

Styret har vurdert en utlysning av stillingen med en bred rekrutteringsprosess, men

er kommet frem til at dette ikke ville vært hensiktsmessig. Basert på en

helhetsvurdering mener styret at Rune Svennevik er den aller beste kandidaten.


Hva er de viktigste oppgavene framover?

Rune Svennevik vil ikke bli en daglig leder som bare sitter inne på et kontor. Rune

vil være «hands on» på det aller meste som skjer i klubben. I tillegg til daglig

administrasjon vil noen av de viktigste oppgavene for ham bli vedlikehold og

styrking av dugnadskulturen, samt jobbe med rekruttering og løfte nye medlemmer

inn i klubben. Han skal også bidra til å utvikle den sportslige satsingen i klubben på

alle nivåer.


Er der andre forhold som spiller inn?

Steinar Vatnedal har i mange år hatt ansvar for klubbens administrasjon, og han

har arbeidet rundt 500 timer i året. For dette har han de siste årene mottatt en

symbolsk kompensasjon. Nå har Steinar dessverre kommet til at han må gi stafett

pinnen videre. Styret må dermed finne en ny løsning fra nyttår og vil legge denne

administrasjonen til daglig leder.


Hva skjer nå?

Styret vil utarbeide forslag til budsjett for 2023. Budsjettet vil bli behandlet på

Årsmøtet i februar. Hvis budsjettet blir vedtatt, vil styret ansette Rune Svennevik

som daglig leder på deltid. Rune vil tiltre stillingen kort tid etter årsmøtet.

 609